Għarfien Fonoloġiku

Introduzjoni

1. Introduzzjoni

Attivita 1

Attivita Numru 1 – Nghoddu s-sillabi fil-kliem (mhux miktub)

Attivita 2

Attività numru 2 – Ngħoddu s-sillabi fil-kliem(mhux miktub)

Attivita 3

Attività numru 3 – Insibu stampi li jirrimaw

Attivita 4

Attività numru 4 – Ngħidu l-ewwel jew l-ahhar ħos

Attivita 5

Attivita numru 5 – Insib stampi li jirrimaw jew kliem li jispiċċa l-istess

Attivita 6

Attività numru 6 – L-ewwel ħoss

Attivita 7

Attività numru 7 – L-ewwel ħoss

Attivita 8

Attività numru 8 – L-ewwel ħoss

Attivita 9

Attività numru 9 – L-ewwel ħoss

Attivita 10

Attività numru 10 – L-ewwel ħoss

Attivita 11

Attività numru 11 – L-ewwel ħoss

Attivita 12

Attività numru 12 – L-aħħar ħoss

Attivita 13

Attività numru 13 – L-aħħar ħoss

Attivita 14

Attività numru 14 – Kaxxi elkonin