Category: Pastoral Care

L-Għoti tal-mandat lill-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin fl-Iskejjel tal-Knisja

Il-pandemija għallmitna bosta affarijiet fosthom, il-ħtieġa li jkollna Ministri Straordinarji tat-Tqarbin imħarrġin sewwa fl-Iskejjel tal-Knisja. Għal dan il-għan, stedinna lill-Provinċjali jew Delegati tal-Ordinijiet reliġjużi li lilhom jappartjenu l-iskejjel sabiex flimkien mal-Kapijiet tal-Iskejjel, jistiednu persuni  adattati sabiex joffru  dan is-servizz ta’ Ministri Straordinarji tat-Tqarbin fl-iskejjel jew kulleġġi fejn jgħallmu.  Għaldaqstant fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Provinċjali  u/jew Delegati, u…
Read more

Pastoral Theme Scholastic Year 2021-2022 Resources

Click here to download “Ktejjeb għall-Quddiesa għat-tfal” Click here to download Pastoral Theme 2021/22 resources Click here to download Qari Quddiesa – ftuħ tas-sena skolastika 2021/22